عضویت    ورود
ورود به سایت

اهداف و وظایف

- نظارت و پیگیری اجرای قوانین و مقررات مربوط به ورود، اقامت، تردد و احوال شخصیه اتباع خارجی در استان

- انعقاد قراردادهای دوجانبه و انجام تعهدات فی ما بین سازمان های بین المللی و وزارت کشور درخصوص اجرای پروژه های مربوط به حوزه اتباع خارجی در زمینه های بهداشت، عمران، آموزش و ... برابر دستورالعمل های ابلاغی وزارت کشور

- ساماندهی اتباع خارجی ساکن در استان برابر دستورالعمل های ذیربط

- دریافت و ثبت گزارش های مربوط به تردد مجاز و غیرمجاز اتباع خارجی در حوزه استان و انعکاس آن به مراجع ذیربط

- انجام امور مربوط به پذیرش، اسکان، تقاضای تابعیت، ترک تابعیت، بقاء تابعیت، شناسایی و استملاک اتباع خارجی و تکمیل و ارسال مدارک مربوطه به وزارت کشور و سایر مراجع ذیربط

- مدیریت انجام امور مربوط به آموزش، بهداشت و درمان، جرایم، احزاب، تجمعات سیاسی و مذهبی، تردد دیپلمات های خارجی در کشور، امور مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت ایران وفق قوانین و مقررات و در صورت لزوم ارائه گزارشات به مرکز

- انجام امور مربوط به احداث و راه اندازی و اداره امور اردوگاههای مراقبتی، مهمان شهرها، مراکز بازگشت، ایستگاههای خروج مرزی و ایستگاههای پشتیبانی از مراکز ایست بازرسی و انجام اقدامات لازم در جهت رفع نیازمندی ها، نواقص و معایب موجود برابر دستورالعمل های ذیربط از طریق مراجع مسئول از مجرای وزارت کشور

- مطالعه و بررسی در مورد نیازمندی ها و تامین رفاه و برقراری مستمری پناهندگان، رانده شدگان و همچنین امور مربوط به اشتغال و آموزش آنها و تهیه گزارش های لازم در این زمینه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی

- انجام امور مربوط به ازدواج اتباع بیگانه با ایرانیان اعم از تشکیل پرونده ازدواج، بررسی وضعیت متقاضی، صدور پروانه زناشویی و سپس معرفی جهت ثبت ازدواج

- تشکیل کمیته های فرعی جهت رسیدگی به امور مربوط به وضعیت امور مهاجرین و اتباع خارجی

- برگزاری کمیته های حل اختلاف برای آندسته از اتباع خارجی که توانایی هزینه های وکالت را ندارند، در زمینه بازگشت داوطلبانه به کشور متبوع این خدمت ارائه می گردد

- تشکیل پرونده های تابعیت برای فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با پدران خارجی بر اساس ماده واحده سال 85 برای تابعیت اتباع خارجی و خانواده های شهدا و همچنین بررسی وضعیت اتباع خارجی در استان و ارزیابی آثار مثبت و منفی حضور اتباع خارجی در کشور به منظور ارائه راهکارهای قانونی

- همکاری با واحدهای استانی سایر دستگاههای اجرایی و سازمان های دولتی و واحدهای ذیربط در امور اتباع خارجی

- نظارت بر جمع آوری آخرین آمار اتباع و مهاجرین خارجی استان و ارسال آمار مذکور بصورت آنلاین به مرکز


ارتباط با مدیرکل

بیانات مقام معظم رهبری :

وظيفه همه ما اين است که سعي کنيم کشور را مستحکم، غيرقابل نفوذ، غيرقابل تاثير از سوي دشمن، حفظ و نگه داريم.

تشکیل پرونده تقاضای تابعیت

تابلو اعلانات