عضویت    ورود
ورود به سایت


عملیات شناسایی اتباع غیر مجاز در تمامی مبادی ورودی استان صورت می گیرد

عملیات شناسایی اتباع غیر مجاز در تمامی مبادی ورودی استان صورت می گیرد

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری گلستان گفت: مأموران انتظامی و دستگاههای ذیربط عملیات شناسایی اتباع غیر مجاز را بصورت دقیق و اثر بخش در تمامی ورودی های استان، به عنوان اولویت برنامه های خویش قرار دهند.


کد خبر: 54

ارتباط با مدیرکل

بیانات مقام معظم رهبری :

يک وقت دفاع لازم است و يک وقت هجوم لازم است، بايد خودمان را از همه جهت آماده کنيم.

تشکیل پرونده تقاضای تابعیت