عضویت    ورود
ورود به سایت


مهاجرین خارجی ساکن گلستان از حمایت های اجتماعی و پزشکی برخوردارند

مهاجرین خارجی ساکن گلستان از حمایت های اجتماعی و پزشکی برخوردارند

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی گلستان با یادآوری تسهیلات پزشکی رایگان دولت در دوره کرونا گفت: مهاجرین خارجی و اتباع افغانستانی ساکن در این استان از انواع خدمات اجتماعی پزشکی برخوردارند.

کد خبر: 53

ارتباط با مدیرکل

بیانات مقام معظم رهبری :

يک وقت دفاع لازم است و يک وقت هجوم لازم است، بايد خودمان را از همه جهت آماده کنيم.

تشکیل پرونده تقاضای تابعیت