عضویت    ورود
ورود به سایت

معرفی

 

 

نام و نام خانوادگی: مهدی دهرویه

سمت: مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری گلستان

سوابق اجرایی: معاون مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری گلستان

روزهای ملاقات: سه شنبه

تلفن دفتر: 32340965-32340975